• język migowy
 • BIP
Strona główna/Urząd/Sesje Rady Miasta Oleśnicy/Aktualności - Sesje/Porządek obrad XXXV sesji Rady Miasta Oleśnicy VIII (..)

Porządek obrad XXXV sesji Rady Miasta Oleśnicy VIII kadencji

22 Listopada 2021

Przewidywany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Odczytanie porządku i wprowadzenie ewentualnych zmian.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji Rady Miasta Oleśnicy VIII kadencji.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady z działalności między sesjami.
 5. Informacja Burmistrza z prac między sesjami.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Zespołowi Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Oleśnicy.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie „Programu współpracy Gminy Miasta Oleśnicy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022”.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Oleśnicy do 2030 roku”.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XV/139/2019 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Oleśnickiemu.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/175/2012 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Oleśnica, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz określenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/261/2020 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Oleśnicy na lata 2021-2027.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu na 2021 rok.
 14. Interpelacje, zapytania i oświadczenia Radnych.
 15. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 16. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta Oleśnicy.
 17. Zakończenie obrad XXXV sesji Rady Miasta Oleśnicy VIII kadencji.

Obrady Rady Miasta będzie można oglądać za pośrednictwem internetu. Sesja rozpocznie się 25 listopada 2021 roku (czwartek) o godzinie 13:00.

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Aktualności
doc 2021-11-22 Porządek obrad XXXV Sesji Rady Miasta Oleśnicy.doc
ilość pobrań: 95
Porządek obrad XXXV Sesji Rady Miasta Oleśnicy.doc 48KB -

do góry