• język migowy
 • BIP
Strona główna/Urząd/Sesje Rady Miasta Oleśnicy/Aktualności - Sesje/Transmisja z obrad XXXIV Sesji Rady Miasta Oleśnicy

Transmisja z obrad XXXIV Sesji Rady Miasta Oleśnicy

28 Października 2021

Informujemy, że z dzisiejszej sesji Rady Miasta Oleśnicy zostanie przeprowadzona transmisja online.

Sesja rozpocznie się o godzinie 13:00

Transmisja dostępna jest także na urządzeniach mobilnych z systemami Android i IOS.

Zapraszamy do oglądania transmisji video.

Przewidywany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Odczytanie porządku i wprowadzenie ewentualnych zmian.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Miasta Oleśnicy VIII kadencji.
 4. Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji Rady Miasta Oleśnicy VIII kadencji.
 5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2020/2021.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady z działalności między sesjami.
 7. Informacja Burmistrza z prac między sesjami.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/467/2018 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 18 października 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta Oleśnicy.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uzgodnienia realizacji inwestycji celu publicznego w obrębie strefy ochronnej pomnika przyrody.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia woli współdziałania z innymi gminami i zawarcia przez Gminę Miasto Oleśnicę porozumienia międzygminnego dotyczącego zasad współpracy w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Oleśnicy.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVII/160/2020 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Dolnośląskiemu.
 13. Interpelacje, zapytania i oświadczenia Radnych.
 14. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 15. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta Oleśnicy.
 16. Zakończenie obrad XXXIV sesji Rady Miasta Oleśnicy VIII kadencji.
do góry