• język migowy
 • BIP
Strona główna/Urząd/Sesje Rady Miasta Oleśnicy/Aktualności - Sesje/Transmisja z obrad XXVI Sesji Rady Miasta Oleśnicy

Transmisja z obrad XXVI Sesji Rady Miasta Oleśnicy

25 Lutego 2021

Informujemy, że z dzisiejszej sesji Rady Miasta Oleśnicy zostanie przeprowadzona transmisja online.

Sesja rozpocznie się o godzinie 10:00

Transmisja dostępna jest także na urządzeniach mobilnych z systemami Android i IOS.

Zapraszamy do oglądania transmisji video.

Przewidywany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Odczytanie porządku i wprowadzenie ewentualnych zmian.
 3. Przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Miasta Oleśnicy VIII kadencji.
 4. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji stałych Rady Miasta Oleśnicy z prac Komisji za 2020 rok.
 5. Działania w zakresie przeciwdziałania pandemii i realizacja programu szczepień na terenie Miasta Oleśnicy.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady z działalności między sesjami.
 7. Informacja Burmistrza z prac między sesjami.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnienia w roku 2021, z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, na terenie Gminy Miasta Oleśnicy.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustanowienia graficznego znaku promocyjnego (logo) Gminy Miasta Oleśnicy.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Oleśnicy.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Oleśnickiemu.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Dolnośląskiemu w roku 2021.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/261/2020 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Oleśnicy na lata 2021-2027.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu na 2021 rok.
 15. Interpelacje, zapytania i oświadczenia Radnych.
 16. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 17. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta Oleśnicy.
 18. Zakończenie obrad XXVI sesji Rady Miasta Oleśnicy VIII kadencji.
do góry