• język migowy
 • BIP
Strona główna/Urząd/Sesje Rady Miasta Oleśnicy/Aktualności - Sesje/Porządek obrad XXVII sesji Rady Miasta Oleśnicy VIII (..)

Porządek obrad XXVII sesji Rady Miasta Oleśnicy VIII kadencji

23 Marca 2021

Przewidywany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Odczytanie porządku i wprowadzenie ewentualnych zmian.
 3. Przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Miasta Oleśnicy VIII kadencji.
 4. Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Miasta Oleśnicy VIII kadencji.
 5. Informacja na temat zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych mieszkańców Oleśnicy przez Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady z działalności między sesjami.
 7. Informacja Burmistrza z prac między sesjami.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Oleśnicy Nr XX/158/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Miasta Oleśnicy pod nazwą „Żłobek Miejski w Oleśnicy”.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Oleśnicy na 2021 rok".
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VIII/57/2011 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przepisów porządkowych związanych z zakazem umieszczania w przestrzeni publicznej miasta obrazów drastycznych w tym płodów ludzkich i ich szczątków.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie emisji obligacji.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/261/2020 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Oleśnicy na lata 2021-2027.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu na 2021 rok.
 15. Interpelacje, zapytania i oświadczenia Radnych.
 16. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 17. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta Oleśnicy.
 18. Zakończenie obrad XXVII sesji Rady Miasta Oleśnicy VIII kadencji.

Obrady Rady Miasta będzie można oglądać za pośrednictwem internetu. Sesja rozpocznie się 25 marca 2021 roku (czwartek) o godzinie 10:00

 

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Aktualności
doc 2021-03-23 Porządek obrad XXVII sesji Rady Miasta Oleśnicy.doc
ilość pobrań: 137
Porządek obrad XXVII sesji Rady Miasta Oleśnicy.doc 87KB -

do góry