• język migowy
 • BIP
Strona główna/Urząd/Sesje Rady Miasta Oleśnicy/Aktualności - Sesje/Transmisja z obrad XXVII Sesji Rady Miasta Oleśnicy

Transmisja z obrad XXVII Sesji Rady Miasta Oleśnicy

25 Marca 2021

Informujemy, że z dzisiejszej sesji Rady Miasta Oleśnicy zostanie przeprowadzona transmisja online.

Sesja rozpocznie się o godzinie 10:00

Transmisja dostępna jest także na urządzeniach mobilnych z systemami Android i IOS.

Zapraszamy do oglądania transmisji video.

Przewidywany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Odczytanie porządku i wprowadzenie ewentualnych zmian.
 3. Przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Miasta Oleśnicy VIII kadencji.
 4. Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Miasta Oleśnicy VIII kadencji.
 5. Informacja na temat zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych mieszkańców Oleśnicy przez Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady z działalności między sesjami.
 7. Informacja Burmistrza z prac między sesjami.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Oleśnicy Nr XX/158/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Miasta Oleśnicy pod nazwą „Żłobek Miejski w Oleśnicy”.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Oleśnicy na 2021 rok".
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VIII/57/2011 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przepisów porządkowych związanych z zakazem umieszczania w przestrzeni publicznej miasta obrazów drastycznych w tym płodów ludzkich i ich szczątków.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie emisji obligacji.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/261/2020 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Oleśnicy na lata 2021-2027.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu na 2021 rok.
 15. Interpelacje, zapytania i oświadczenia Radnych.
 16. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 17. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta Oleśnicy.
 18. Zakończenie obrad XXVII sesji Rady Miasta Oleśnicy VIII kadencji.
do góry